Grb
Serbian Government
Directorate for eGovernment
Ministry of State Administration and Local Self-Government

Шта доноси Стратегија развоја еУправе?

Стратегија развоја еУправе дефинише основне циљеве, начела и приоритете унапређења стања електронске управе. Акциони план који се доноси на основу Стратегије обухвата активности, носиоце активности, рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе који се односе на развој информационог друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја информационог друштва у Републици Србији и Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији.

Саопштење Дирекције поводом добијња прве награде Дискоболос 2014. године

Информатички савез Србије (ЈИСА) доделио је прву награду ДИСКОБОЛОС 2014 Дирекцији за електронку управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе за национални портал еУправе у категорији друштвене делатности. За ову награду са Порталом еУправа конкурисала је Дирекција за еУправу која је и направила овај портал 2010.године и он је данас јединствена потврда модерне комуникације грађана и привреде са државом.

Консултативни процес о предлогу Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у Републици Србији за период од 2015. до 20

Дирекција за електронску управу, орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе покреће консултативни процес о предлогу Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у Републици Србији у периоду од 2015 до 2018. Консултативни процес се покреће ради прибављања мишљења стручне и шире јавности у вези са сагледавањем потреба и приоритета развоја еУправе до 2018. године.